Sporthotellet ska marknadsvärderas

Fastigheten Sporthotellet vid Lassalyckan ska marknadsvärderas inför en eventuell kommande försäljning.

Nyheter

Det är fastighetsbolagets styrelse som i dialog med Ulricehamns kommun bestämt att en värdering av fastigheten ska göras. Värderingen kan ligga till grund för ett eventuellt beslut om försäljning.
Frågan om Sporthotellet har varit aktull i samband med diskussionen om Lassalyckans idrottsområde. Kommunen har tidigare efter en förfrågan från de nuvarande hyresgästerna inte velat sälja fastigheten med hänvisning till kommande beslut om utveckling av området.
I måndags tog kommunen beslut om kommande inriktning för idrottsområdet. Att fastigheten inte direkt berörs av kommande satsningar innebär att möjligheten åter öppnar sig för en försäljning av Sporthotellet.
Fastighetsbolagets vd Bengt-Olof Foss ska därför låta göra en marknadsvärdering av fastigheten.
– Den ska redovisas inför bolagets styrelse. Därefter blir det upp till styrelsen att ta ställning till hur man går vidare, säger han.
I princip finns två alternativa vägar att gå. Antingen fortsätta hyra ut fastigheten till de nuvarande arrendatorerna. Eller också gå ut på öppna marknaden och låta sälja den.
Till saken hör att de nuvarande arrendatorerna har meddelat att man är intresserade av att köpa fastigheten. Arrendatorerna har även sagt upp nuvarande hyresavtal, som löpet till den 31 december 2010.