Skola ville tvinga elev att fira lucia

Nyheter Artikeln publicerades

Trots att undervisningen ska vara icke-konfessionell ville en skola i Tranemo tvinga en elev att sjunga psalmer inför luciafirandet. Detta enligt en anmälan till Skolinspektionen.

Tranemo kommun uppmanas nu av Skolinspektionen att yttra sig över uppgifterna i den här anmälan. De ska även redovisa vilka åtgärder som man eventuellt har gjort eller kommer att göra med anledning av ärendet.
Mamman skriver i sin anmälan att hon först fick höra att sonen inte behövde vara med på musikundervisningen när barnen sjöng psalmer, att han kunde stanna i klassrummet och jobba med annat.
Men sedan fick hon ett samtal från rektorn, som enligt mamman sade att pojken måste vara med, han måste sjunga psalmer, för det ingår i kursplanen.
"Jag upplevde det som väldigt kränkande och diskriminerande att hon ska tvinga honom till att vara med på Luciafirandet."
Mamman beskriver sedan kontakter och möten med rektorer och bildningschefen i Tranemo kommun samt med Skolverket och Skolinspektionen. De får olika besked på olika håll och inget tycks hjälpa. Droppen kommer när rektorn vill tvinga pojken att följa med till kyrkan, eftersom det ingår i kursplanen.
"Är det verkligen så noga nu med den här timmen i kyrkan? Hänger hela kursplanen på den timmen? Det är väl bättre att han förbättrar sina kunskaper i svenska och matte och några andra ämnen än att han bara sitter och lyssnar.", skriver mamman.
Därefter anmälde mamman ärendet till Skolinspektionen. Detta var ett svårt beslut skriver kvinnan, men hon tycker att skolan har gått över gränsen och att det har drabbat sonen för mycket.
Hon är noga med att påpeka vikten av att lära sig om andra religioner, men det är inte samma sak som att tvinga ett barn att sjunga psalmer mot sin vilja.
"Skolan ska vara en plats för lärande inte att man ska känna sig kränkt av de vuxna."