Kyrkorgeln måste bytas– uttjänt efter bara 43 år

Nyheter Artikeln publicerades

43 år gammal men redan uttjänt. Nu måste orgeln i Ulricehamns kyrka bytas.
– Innanmätet är en katastrof, säger kyrkoherde Carl Sjögren.

Skumgummi och masonit är inga bra material när man bygger kyrkorglar. Snarare tvärtom eftersom inget är särskilt åldersbeständigt.
– Om man bygger en kyrkorgel i dag är det en investering för 100 år framåt, säger Carl Sjögren.
Den som ljuder i Ulricehamns kyrka under söndagarnas högmässor, vid konfirmationer, skolavslutningar, bröllop och begravningar är inte ens hälften så gammal. Men den är redan att betrakta som förbrukad. Eller som församlingens organist, Louise Muhl, uttrycker det:
– Den är inte mycket att ha.
Dagens orgel byggdes på plats i kyrkan och invigdes 1970. I slutet av 1990-talet var det dags för en första större insats, då allt skumgummi, som av någon anledning använts, måste bytas ut. Det hade helt enkelt pulveriserats.
Och förfallet har bara fortsatt. De viktiga väderlådorna, de som ser till att pipornas luftförsörjning fungerar som den ska, är byggda av masonit och klarar inte längre sin uppgift.
– I efterhand kan man väl konstatera, att masonit inte var något bra val, konstaterar Louise Muhl, som berättar att orglar som byggs nu knyter an till äldre metoder och material och har en längre hållbarhet.
Församlingen har satt igång en process som med ganska stor säkerhet kommer att leda fram till beslutet att köpa en ny kyrkorgel, men något definitivt besked har inte fattats än.
– Vi har haft en orgelkonsult här som har gått igenom vad som skulle vara bra för kyrkan. Med det underlaget begärde vi in offerter och fick svar från tre orgelfirmor. Konsulten har redan gett ett utlåtande och rekommenderat en av firmorna och där är vi överens med honom. Vår förhoppning är att det kan det bli beslut till hösten, säger Louise Muhl, som berättar att det skiljde ganska mycket mellan offerterna, båda vad gäller pris och tid.
Men i slutändan kommer det kanske att handla om en investering på omkring fem miljoner kronor och en leveranstid på minst ett par år.
Mycket pengar och lång tid – men det är vad som gäller för beställare av nya kyrkorglar. Det finns få orgelbyggerier och återväxten inom branschen är svag. I Sverige finns heller ingen orgelbyggarutbildning och om någon byggare faller ifrån, kan det vara svårt att fylla luckan.
Hela den gamla kyrkorgeln är inte utdömd, det är bäst att tillägga. Piporna i den klingande fasaden, principalstämman, kommer inte att ändras. Enligt Louise Muhl är det fastslaget, att de är från den första orgel som byggdes i kyrkan 1740.
Däremot diskuteras en flytt av hela orgeln, men det är en fråga som länsstyrelsen i så fall måste godkänna. I dag är utrymmet på läktaren för trångt, vilket får till följd att klangen inte når ut i kyrkorummet, i alla fall inte i den utsträckning som anses önskvärd.
Om församlingen bestämmer sig för att orgeln ska ha tre 16-fots basstämmor, vilket finns som förslag, ja då krävs det enligt Louise Muhl mer plats.
Men kommer verkligen de som lyssnar på orgelmusiken i kyrkan att höra någon skillnad på den nuvarande orgeln och en ny?
– Ja, det tror jag verkligen. I dag svajar ljudet för mycket och orgeln går inte att stämma riktigt.