Kommunala bolag kan gå samman

Nyheter 2012-02-21 | Uppdaterad 2012-02-21

Nu finns förslag att slå samman de två kommunala bolagen Nuab (Näringsliv Ulricehamn AB) och Ufsab (Ulricehamns fastighets- och service AB).Det är kommunstyrelsen lägger förslaget till kommunfullmäktige. Enligt förslaget ska sammanslagningen ske genom så kallad fusion, där Ufsab fusioneras in i Nuab. Detta kan ske 1 juli i år, eller det senare datum som kan bli en följd av Bolagsverkets registrering.

Sammanslagning av de bägge bolagen är en av punkterna i det handlingsprogram som kommunfullmäktige ställt sig bakom.

En utredning har gjorts för att se vilka möjligheter samt konsekvenser en sammanslagning för med sig. Enligt utredningen är det fördelaktigare med sammanslagning än alternativet försäljning.

Vad är då det bärande motivet till att slå samman de två bolagen?

– Det skapar mer handlingskraft, säger Lars Holmin, ordförande i kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun.

– Vi jobbar med modellen en dörr in, som ett sätt att förenkla kontakterna. De frågor som de bägge företagen arbetar med, tangerar delvis varandra. Då är det naturligt att ta det här steget.

Bengt-Olof Foss, vd för Ufsab, säger att grundtanken att slå samman de olika funktionerna inom ramen för ett bolag är något som han länge funderat över och sett ett behov av.

– Det finns en naturlig koppling mellan näringslivsfrågor och frågor som rör fastigheter och möjligheter till etablering. Det var också så jag själv tidigare haft möjlighet att jobba, under en period i kommunen.

– Sedan tog politikerna beslutet att skapa ett särskilt bolag, Nuab. En konstruktion som jag redan från början var tveksam till. Nu har väl utvecklingen visat att jag fick rätt på den punkten. Men det är historia nu.

– Det viktiga är att bolaget blir ett verktyg för att skapa utveckling.

Vilken roll vill du själv spela genom den sammanslagning som nu föreslås?

– Jag kommer inte att finnas med i den nya organisationen. Jag har precis i dagarna lämnat in en ansökan om att få lämna mitt nuvarande uppdrag och ta ut pension.


Huvudnyheter just nu

Fler bilder från Betlehem

Nyheter [2014-12-18]

Se fler bilder från Betlehem. Alla bilder av Pernilla Rudenwall Petrie.

Live-published photos and videos via Shootitlive