Företagsklimatet stod i fokus

Nyheter Artikeln publicerades

Frågan varför Ulricehamns kommun har dalat i den riksomfattande rankning över företagsklimatet diskuterades vid ett lunchmöte i Folkets hus i Ulricehamn i onsdags.

Efter att Pernilla Kronbäck från Svenskt Näringsliv gjort en kortare presentation av undersökningen gavs plats för diskussion och frågor. I panelen fanns kommunstyrelsens ordförande Lars Holmin (M) samt Mattias Josefsson (S), vice ordförande i kommunstyrelsen. Även Jan-Erik Boström, vd för Nuab fanns med i panelen.
Den sistnämnde tog upp den turbulenta situationen runt Nuab förra året, som viktig förklaring till resultatet i rankningen. Detta var innan bolaget ombildades till ett helägt kommunalt bolag.
– Vi gör även en satsning på företagsbesök, där vi är ute och lyssnar av för att sedan återkoppla med svar, sade Jan-Erik Boström.
Lars Holmin sa att arbetet med företagsfrågor måste vara långsiktigt.
– Därför tror jag inte den tidigare oklarheten runt Nuab helt kan förklara resultatet. Inte minst handlar det om att vi politiker bör ha en samsyn i de här frågorna. Att agera tillsammans ger kraft. Och jag är övertygad om att det i sin tur även påverkar företagsklimatet.
– Ulricehamns kommun tillhör de kommuner som är för små för att bråka internt. Samsyn och arbetsro behövs för att vi ska kunna ta tuffa beslut som jag tror är nödvändiga för att driva på utvecklingen i den riktning som vi tror på. Samtidigt tror jag vi är rädda för att sticka ut och säga att detta är vi bra på. Det är för mycket lagom, för mycket mellanmjölk. Istället borde vi prata mer om spets.
Lars Holmin uttryckte samtidigt sin glädje över att även företrädare för företagarna i Gällstad fanns på plats.
– Det är viktigt. Frågan om företagsklimatet gäller hela kommunen.
Mattias Josefsson påpekade att placeringen i en ranking kanske inte är det viktigaste. Viktigt är däremot vilka attityder som finns.
Han lyfte samtidigt avsaknaden av en plan för kommunen eget uppsatta mål vad gäller befolkningsökning.
– Då jag ställde frågan till berörda tjänstemän om hur planen för att nå detta mål ser ut fick jag besked att det inte finns någon plan. Målet om 25 000 invånare hade alltså satts upp, men någon plan för att nå detta mål fanns inte.
Efter initiativ från Mattias Josefsson pågår nu ett arbete med att ta fram just en sådan plan.
– Det är bra men det borde ha gjorts för länge sedan, medgav Lars Holmin, som tillträdde som kommunalråd efter valet 2010.
Jesper Fritzson, vd för IPM Ulricehamn, noterade att det talades mycket om politikernas ansvar.
– Men jag vill framhålla att även vi företagare har ett ansvar, då det gäller att bygga ett bra företagsklimat i kommunen. Att båda parter vill framåt tror jag vi är överens om. Men för att lyckas med det krävs en tydlig kommunikation.