Anmälan om arbetsmiljön i Nämndhuset

Nyheter Artikeln publicerades

Fackföreningen Vision anmäler arbetsmiljön vid Nämndhuset i Ulricehamn till arbetsmiljöverket.

Detta sedan man haft överläggningar med arbetsgivaren Ulricehamns kommun i förra veckan.
Vision begärde då att personal i Nämndhuset skyndsamt ska ges möjlighet till arbete i andra lokaler. Detta med motivet att Nämndhuset är i så dåligt skick att det bedöms vara olämpligt att använda som arbetsplats.
Något svar på sin framställan har man inte fått, varför Vision nu på tisdag tänker lämna in en anmälan om situationen till Arbetsmiljöverket. Främst är det misstankar om mögel som man vill att arbetsmiljöverket undersöker. Dålig ventilation samt luftfuktighet är också faktorer som nämns i anmälan.
Till saken hör att ledningen för Ulricehamns kommun i samband med presentationen av planerna på nytt bibliotek, gett besked att arbetsmiljön i Nämndhuset ska åtgärdas. Nödvändigt underhåll ska göras så lokalerna ska kunna nyttjas till dess ett nytt bibliotek tas i bruk.