Näringsliv

Trädgårds- och anläggningsföretag växer med förvärv

Näringsliv Artikeln publicerades
Daniel Karlsson och Håkans trädgårdstjänst förvärvar LB anläggning som i dag ägs av Lennart Brännmar – bolagen ska bestå, men samarbeta.
Daniel Karlsson och Håkans trädgårdstjänst förvärvar LB anläggning som i dag ägs av Lennart Brännmar – bolagen ska bestå, men samarbeta.

Den ena ägnar sig åt trädgårdsskötsel och anläggning, den andra åt schaktning och lite större entreprenader. Nu har Håkans trädgårdstjänst förvärvat kollegan LB anläggning och skapar en koncern med drygt 30 anställda i Borås och Sjuhärad.

Borås

I dagarna undertecknades pappren som innebär att LB anläggning blir ett dotterbolag till Håkans trädgårdtjänst. Båda bolagen kommer att verka som fristående företag, med bibehållna namn. Fördelen med två bolag under samma hatt är tydligt enligt de båda personer som driver dem – Daniel Karlsson, Håkans trädgårdstjänst, och Lennart Brännmar, LB anläggning.

– Vi verkar i Sjuhärad båda två, men våra vägar har inte korsats när det gäller uppdrag, däremot känner vi till varandra, säger Daniel Karlsson.

Och en anledning är just att företagen har lite olika inriktning och profil.

– Vi kompletterar varandra på ett bra sätt, konstaterar Lennart Brännmar.

Han blir inledningsvis platschef på LB Anläggning och den rollen tas sedan över av sonen Andreas Brännmar.

– Bolagen kommer att vara intakta, men ska hjälpa varandra i verksamheterna. Vi kommer att bli mer konkurrenskraftiga som ett medelstort bolag inom branschen.

Verksamhetsområdet är Sjuhärad och de gemensamma bolagen verkar inom många områden: mark- och anläggningsarbeten, trädgårdstjänst, plattsättning, entreprenad, kranverksamhet, transport, stängselarbete, snö- och halkbekämpning, med mera.

– Vi är en Sjuhäradsaktör som också har ett lokalt ägande. Flera av konkurrenterna har sålt sina bolag till bolag utanför regionen och till finansbolag.

Vid ett uppköp brukar det kunna uppstå synergier, till exempel i form av behov av färre medarbetare. Men i detta fallet kommer man att behöva anställa ytterligare fyra medarbetare – en lastbilsförare och tre trädgårdsmästare.

– Med de två gemensamma bolagen kan vi ta fler uppdrag och det råder högkonjunktur och det finns redan fler uppdrag än vi kan klara av, säger Daniel Karlsson.

– Vi har också en fördel vid upphandlingar i att LB anläggning är ISO-certifierade.

För Håkans trädgårdstjänst är det för övrigt den andra stora affären i närtid – tidigare har man gjort en större investering i sju miljötraktorer.

Men vem är förresten Håkan i bolagsnamnet?

– Det är min pappa som skapade bolaget för tio år sedan. Jag tog över det för sju år sedan.

Fakta

Håkans trädgårdstjänst och LB anläggning

Båda bolagen har kontor i Borås och verkar i Sjuhärad. Håkans trädgårdstjänst har idag 20 anställda och LB anläggning har åtta. Man är i färd att rekrytera ytterliga fyra personer.

Verksamheterna riktar sig både till privat- och företagskunder där man erbjuder mark- och anläggningsarbeten, trädgårdstjänst, plattsättning, entreprenad, kranverksamhet, transport, stängselarbete, snö- och halkbekämpning.

Visa mer...