Lokala nyheter

Nya alliansens budget antagen

Ulricehamn Artikeln publicerades
Foto:Pernilla Rudenwall Petrie

Egentligen så hade fullmäktiges budgetdebatt två sidor. Dels så slog småpartierna ganska hårt på varandra och dels så hade den nya politiska konstellationen en dust med (m) om tolkningen av regelverket. Eller var det placeringen av reningsverket?

Det tog drygt två timmar för fullmäktige att debattera budgeten för 2017. De mindre partierna pucklade på varandra ganska ordentligt och ifrågasatte meningsmotståndarnas satsningar inom diverse områden.

Men den stora frågan, som egentligen inte debatterades lika flitigt, var om fullmäktige skulle plocka med det tilläggsyrkande från den nya politiska alliansen ifråga om budgeten (s+c+l) och som innehåller en investeringsbudget/investeringsplan med bland annat investering i ett miljöcenter nedanför skidbacken.

Bland annat så ansåg Roger Wilhelmsson (m) att det innebar "en brist på respekt för demokratin när beslut fattades i slutna rum". Jan-Olof Sundh (v) spädde på med att " (v) låter inte politiken styras av egenintressen" och Lars Holmin (m) ansåg att det var fel hantering av ärendet, enligt hans tolkning av regelverket för kommuner.

Mattias Josefsson (s) undrade varför det aldrig varit någon diskussion när andra projekt hanterats på samma sätt och hans partikollega Inga-Kersti Skarland framhöll att "detta ärende behandlas på samma sätt som alla andra" och tyckte det var lite märkligt att (m) bara riktat in sig på miljöcentret i Vist.

Svaret på den frågan kanske Richard Hallifax (m) gav: – Vi har ett ansvar gentemot skidbacken och begravningsplatsen i Vist.

Det tog presidiet en kvart att sedan reda ut formalia inför omröstningen men när dessa sedan var avklarade så gick det ganska snabbt att anta budgetförslaget från kommunstyrelsen med tilläggsyrkandet.