Lokala nyheter

De bjuder hem till Källebacka

Marbäck Artikeln publicerades
Bakom en rejäl köpmansdisk, hittad i Marbäck, från en tidigare speceriaffär i Ulricehamn och blyinfattade fönster från Hössna kyrka kommer Christina Wigren att ägna sig åt sitt blomsterskapande. Det är Peter Claesson som byggt om ett av båsen i den före detta lagårn.
Foto:Christer Seldevall
Bakom en rejäl köpmansdisk, hittad i Marbäck, från en tidigare speceriaffär i Ulricehamn och blyinfattade fönster från Hössna kyrka kommer Christina Wigren att ägna sig åt sitt blomsterskapande. Det är Peter Claesson som byggt om ett av båsen i den före detta lagårn.

Den blivande gårdsbutiken Hemma på Källebacka blir en blandning av café och blomsterinspiration, konstutställning och återbruk.

Förhoppningen är att kunna förmedla en stämning av ro, kreativitet och inspiration.

Efter fem år som hyresgäster i det forna sädesmagasinet på Källebacka, tar nu paret Christina Wigren och Peter Claesson steget mot en ny verksamhet på gården. Tanken är att låta den stämning av ro och kreativitet som präglar deras hem bli det bärande inslaget.

Om en dryg månad räknar de med att öppna i den tidigare lagårn, belägen invid en kohage vid den gamla uppfarten till herrgården Källebacka.

På utsidan ser byggnaden ut som nästan vilken lagård som helst. Men bakom den svarta trädörren väntar något annat. Förberedelserna i form av invändig renovering och ombyggnad är i full gång.

Paret visar runt och berättar entusiastiskt om sin vision, där ett café blir ett av inslagen.

– Det ska vara ett enkelt utbud med mestadels hembakade kakor och mackor. Sunt och ekologiskt så långt det är möjligt, säger Christina Wigren.

I ett delvis avskilt utrymme av lokalen kommer hon att skapa blomdekorationer av olika slag, som sen är till försäljning.

– Men det kan också fungera som inspiration för besökarna, säger hon.

Försäljning av konsthantverk inryms också i lokalen. Främst är det de konsthantverk som Peter Claesson tillverkar. Men andra kommer också att inbjudas att ställa ut.

En hög med staplat tegel vid väggen ska snart muras upp till en spis där en kamin ska installeras. Levande eld ska bidra till stämningen.

Toaletten kommer också att få en personlig prägel. På en av väggarna ska det sättas upp en fototapet som visar Källebackas berömda utedass med sju sitthål. Därmed skapas illusionen av att man som toalettbesökare får använda det åttonde hålet.

Christina och Peter återkommer ofta till sin önskan att den blivande verksamheten ska präglas av en personlig stil.

– Vi ska erbjuda unika föremål och en personlig upplevelse. Vi vill förmedla en trovärdighet, som anknyter till vår stil här på Källebacka, säger Christina Wigren.

– Det blir ett sätt att dela med oss av vårt skapande. Av den stämning som vi skapat i vårt hem, säger Peter Claesson.

Att de är samspelta märks då de berättar, genom att de ibland fyller i meningarna åt varandra vid tillfälliga tankepauser.

Båda har för övrigt tidigare erfarenheter från teater, musik, foto och andra kreativa verksamheter. Något av detta har de kunnat utveckla under sin tid som hyresgäster i annexet på Källebacka. Främst gäller det kanske design och inredning.

Vid en rundvandring i parets hem syns mängder av spår efter detta skapande. Inte sällan är det gamla bruksföremål, som har tillvaratagits och omvandlats till något helt annat. Det är framför allt Peter Claesson som i en verkstadsdel i lagårn ägnar sig åt denna form av återbruk.

Föremålen präglas av lekfullhet. De är tankeväckande och underfundiga samtidigt som de ibland berättar något, om sig själv eller om vår samtid.

I köket hänger exempelvis en gammal köttkvarn som konverterats till armatur. I ena änden sticka några stumpar av stearinljus upp. Ur andra änden kommer smala vita elkablar, vilka löper samman i en tänd lampa. En lysande idé att återanvända utrangerade bruksföremål, helt i enlighet med den stil som Peter Claesson ägnar sig åt.

Han värjer sig mot begreppet konstnär.

– Däremot skulle jag kunna beskriva mig som ”skrotkreatör”, säger han.

Fakta

Källebacka - en kort historik

Källebacka säteri är en herrgård söder om Ulricehamn, nära Marbäck, i Ulricehamns kommun.

Byggnaden uppfördes med början 1675. Då lät överstelöjtnant Anders Björnsköld bygga mangårdsvåningens första våning. Anders Björnsköld var överstelöjtnant vid Elfsborgs regemente och blev sedermera kommendant på Varberg fästning. Huvudbyggnaden kom att inrymma sex rum och sal, enligt dåvarande byggnadsskick.

Kring 1750 togs gården över av över av hovkvartersmästaren Johan Christian Rystedt och dennes maka Jakobina Maria Gathenheielm. Hennes far var Lars Gatenhielm, mer känd under namnet Lasse i Gatan. Han bedrev kaparverksamhet under senare delen av 1600-talet.

Med pengar från kaparverksamheten byggde paret en andra våning med högre takhöjd och större fönster. Vid denna tidpunkt byggdes även två flyglar samt ett hemlighus, varav den östra flygeln är bevarad samt hemlighuset.

Huvudbyggnaden på Källebacka är en välbevarad representant för 1700-talets herrgårdsbyggnader med sitt höga, valmade tegeltak och panelarkitektur med dekorativt utformade detaljer.

År 1948 köptes gården av disponent Sten Josefson och hans hustru Meje Josefson. Vid denna tid var byggnadernas skick kraftigt eftersatt, östra flygeln inhyste bland annat magasin och huvudbyggnadens matsal var systuga. Efter många års restaurerande blev Källebacka byggnadsminne år 1980.

Källebacka övertogs 1991 av deras son Lars-Erik Josefson. Huvudbyggnaden visas för grupper efter kontakt med Ulricehamns turistbyrå.

Kan nämnas att gården var aktuell vid inspelningen av den svenska filmen Änglagård, som regisserades av Colin Nutley.

Visa mer...