Kultur & Nöje

Religiös fanatism sedd från insidan

Ulricehamn Artikeln publicerades
I sin bok Inuti mitt andetag berättar ulricehamnaren Rose Carlmark om sina erfarenheter av att vara medlem i Jehovas vittnen, en grupp hon senare lämnade. 5 bilder
Foto:Pernilla Rudenwall Petrie
I sin bok Inuti mitt andetag berättar ulricehamnaren Rose Carlmark om sina erfarenheter av att vara medlem i Jehovas vittnen, en grupp hon senare lämnade.

Samhället måste bli bättre på att ingripa och tillvarata rättigheter för barn som växer upp i slutna grupper.

Det är budskapet i en ny bok som Rose Carlmark, före detta medlem i Jehovas vittnen, har skrivit.

Vi möter Rose Carlmark på hennes arbetsplats Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn, där hon arbetar som språklärare på vuxenutbildningen.

Med sig har hon ett förhandsexemplar av boken Inuti mitt andetag, som kommer ut på Calidris förlag inom kort.

I den berättar hon om ”vägen in i och befrielsen ut ur religiös fanatism”.

Hon är entusiastisk inför utgivningen och berättar om den miniturné hon tänker göra, bland annat hos lokala bokhandlare för att marknadsföra boken.

Att hon bor i Ulricehamn, en ort där Jehovas Vittnen i Sverige har en av få så kallade sammankomsthallar, bekymrar henne inte.

– Jag står för det jag skrivit men tyvärr har de som policy att inte kommentera kritik, säger hon.

Den bok hon har skrivit kan uppfattas som kritisk enbart gentemot Jehovas Vittnen. Men Rose Carlmark poängterar att hennes inställning gäller generellt för slutna grupperingar.

Framför allt är det barnens ställning och utsatta situation i dessa sammanhang som hon vill lyfta fram.

– Risken är att barn till föräldrar som är med i slutna religiösa grupper inte får den hjälp de borde ha rätt till. Vuxna som möter dessa barn, till exempel lärare, måste få tydliga verktyg för att kunna agera i kontakterna med både barnen och vuxna i deras närhet, säger Rose Carlmark.

Lagen om religionsfrihet skulle behöva revideras så att samhället får möjlighet att ingripa för att tillvarata barns rättigheter, anser hon.

Rose Carlmark påbörjade sin bok för 20 år sedan. Det är en berättelse som bygger på hennes egna upplevelser från de 17 år som hon var med i Jehovas vittnen, från det att hon var i fjortonårsåldern.

– Eftersom jag själv blev en religiöst fanatisk förälder speglas såväl det perspektivet som barnens perspektiv i boken, säger Rose Carlmark.

Det är utifrån hennes och hennes barns erfarenheter som hon formulerat sina tankar om barns utsatta position i slutna grupperingar.

UT har sökt Jehovas vittnen för en kommentar.