Jobb & Företag

Madeleine Sjöberg, Ronnie Johannesson, Torbjörn Leander och Jens Norrlander ser ljust på gågatans roll i framtiden. Men det finns en oro för om staden klarar den förväntade dippen i och med etableringen av Ubbarp.
Foto: