Insändare

Insändare: Centerpartiet vill inte beskatta avstånd

Insändare Artikeln publicerades
Centerpartiet vill inte se en kilometerskatt. (Arkivfoto)
Foto: LENA EHRING
Centerpartiet vill inte se en kilometerskatt. (Arkivfoto)

Nu kan kilometerskatt, skatt på avstånd införas i Sverige när regeringen S/MP får oväntat stöd av Sverigedemokraterna. Det är en obegriplig omsvängning. Sverigedemokraterna är nu beredda att ge sitt stöd till regeringens förslag till kilometerskatt för lastbilar och därmed beskatta avstånd. Det här kommer att fördyra och försvåra för industrin på landsorten och slå mot landsbygdens näringar. Jordbruk och livsmedelsproduktion drabbas. Dessutom blir det många gånger olönsamt att ta ut biobränsle ur skogen.

Centerpartiet vill:

Införa en klimatbonus för tunga transporter som minskar utsläppen

Att fordonsskatten ska baseras på fordonets utsläpp av koldioxid

Införa en miljölastbilspremie för de miljövänligaste lastbilarna

Centerpartiet föreslår att fordonsskatten baseras på hur mycket koldioxid som lastbilen släpper ut. Däremot vill vi inte, som den socialdemokratisk ledda regeringen föreslår och som nu Sverigedemokraterna stödjer, ha en kilometerskatt. Den är klimatfientlig och drabbar dessutom småföretagen.

Roland Karlsson (C)

kommunalråd

Mikael Dahl (C)

gruppledare