Debatt

Vill C hellre ha privata vårdcentraler?

Arne Sjögren ,

I UT 9/11 skriver Bengt Leander och Tommy Johansson att Centerpartiet vill behålla vårdcentralen i Dalum. Det hoppas jag att ni kan övertyga er regionpolitiker Gunilla Druve Jansson om, så att hon röstar för det.

Den förändring i regelboken vilken ni hänvisar till och anger som orsak till att vårdcentralen i Dalum omvandlades till en filial var en tolkningsfråga.

Jag vet inte om ni deltog i debatten och det välbesökta mötet i Ulricehamns missionskyrka?

De läkare och sjuksköterskor som gjorde det sade tydligt att det inte var något problem med att ha en väl fungerande vårdcentral i Dalum. Vid de enstaka tillfällen under ett år då det skulle behövas en extra läkare, skulle man kunna lösa det inom Närhälsan.

Den viljan fanns inte hos den borgerliga majoriteten där Centerpartiet ingår.

Låt oss göra en tillbakablick:

I UT 15 augusti skriver Gunilla Druve Jansson (C) i en debattartikel, att hon anser att det borde vara enklare att starta vårdcentraler i regionen. Med tanke på hur den politiska ledningen har agerat i Västra Götaland (där Centerpartiet ingår tillsammans med övriga allianspartier och Miljöpartiet), är det mycket förvånande att hon skriver att alla ska kunna ha nära till vården.

Här i Ulricehamns kommun har vi inte märkt någon förståelse från Centerpartiet för att människor vill ha nära till vården: Vårdcentralen i Dalum var betydelsefull för hela Ulricehamns kommun. På många sätt försökte vi från Vänsterpartiets och även Socialdemokraternas politiker i regionen att rädda den.

Vänsterpartiet och Nya Ulricehamn i Ulricehamns kommun skrev ett brev till regionledningen för att förmå den att rädda vårdcentralen. Vi försökte verkligen att övertyga alla partier om vikten av enighet i frågan om att bevara den. Centerpartiet skrev inte under brevet.

Det var en stark opinion för att rädda vårdcentralen i Dalum. Ett möte hölls i Ulricehamns missionskyrka, där en stor mängd kommuninnevånare samt många läkare och sjuksköterskor deltog. Centerpartiet gjorde inte något för att vi skulle kunna behålla vårdcentralen.

Nu skriver Gunilla Druve Jansson, ordförande för Centerpartiet i Västra Götaland, att hon vill ha fler privat drivna vårdcentraler. Varför ville hon inte behålla den mycket omtyckta vårdcentralen i Dalum?

Vill Centerpartiet medvetet arbeta för att den offentligt drivna vården skall minska i omfattning?

Det är svårt att se någon annan anledning till Centerpartiets och övriga allianspartiers agerande, än en önskan om en nyliberal lösning, där våra skattepengar ska gå till vinster i privat drivna vårdcentraler.

Vänsterpartiet vill arbeta för en god vård för alla.