Debatt

Vi ska producera grön el i Sverige

,

Nyttan av fungerande system i ett samhälle är stor, vilket vi nog är eniga om allesammans.

Ibland kommer enskilda eller till och med större grupper i kläm för det gemensamma bästa, så har det varit bakåt och kommer också att förbli i framtiden. Ibland vid sällsynta tillfällen kan det bli en förändring eller försening men oftast inte.

Tittar vi historiskt så har det dragits fram järnvägar, kanaler har byggts, liksom dammar och motorvägar – listan kan göras lång. Den lilla människan kommer i kläm och får flytta på sig eller stanna och härda ut.

Man kan tycka att det är grymt när det kryper nära, som i Grönahög, men det som det gäller här är att producera grön el, vilket vår riksdag och regering har beslutat att vi skall göra.

Om vi nu skall producera vindkraft, kommer vindsnurrorna att hamna där det finns vind som räcker för att producera tillräckligt för att det skall bli lönsamt samt där det finns avsättning för elen i ett relativt närområde.

Om vi skall göra oss fria från fossila bränslen och kärnkraft. är det här vägen går, med den teknik vi idag förfogar över.