Debatt

Vi drar tillbaks byggplanerna på Brunnsbo 6

Debatt ,

Vi har beslutat oss för att dra tillbaks vår begäran om detaljplaneändring på kvarteret Brunnsbo 6. Vi har varken lust eller energi att fullfölja detaljplaneändringen. Det skriver Torbjörn Isaksson

och Johnny Lindqvist, ägare till kvarteret Brunnsbo 6.

Det är snart två år sedan vi lämnade in vår ansökan om planändring för kvarteret Brunnsbo 6. Vi fick ett positivt besked, men kommunen ville ta fram ett planprogram för ett större område runt kvarteret (Fiskebacken/Brunnsbo) innan arbetet med vår ansökan fick påbörjas.

Förra veckan hölls samrådsmöte för det större planprogramet. Arbetet med själva planändringen, som vi ansökt om, har alltså inte ens påbörjats efter två år.

På mötet förra veckan såg vi ett massivt motstånd från de närvarande villaägarna och insåg vilken lång resa det blir innan någon antagen detaljplan finns.

Därför, och visa av tidigare erfarenheter, har vi beslutat oss för att dra tillbaks vår begäran om detaljplaneändring på kvarteret Brunnsbo 6. Vi har varken lust eller energi att fullfölja detaljplaneändringen. Vi är dock glada om vår ansökan om planändring kan bidra till att kommunen flyttar reningsverket.

För Brunnsbo 6 räkning kommer följande synpunkter att inlämnas på planprogrammet. Vi anser att tomten är lämplig att bebyggas med cirka 80-100 lägenheter. Planen bör medge inslag av kontor och handel. Vi har inga synpunkter på husens höjd.

Eftersom reningsverket kommer att flyttas och Strandvägen bearbetas, borde det gå att bygga lägenheter längre ned mot sjön. Detta i sin tur borde påverka hushöjderna på ett för grannarna positivt sätt. Vi anser även att husen skall byggas med minimal miljöpåverkan och på ett byggtekniskt effektivt sätt. Det kan snart komma andra ekonomiska tider, och då kan det vara bra om det är ekonomiskt möjligt att bygga även då.

Vi har full förståelse för att engagerade och berörda har synpunkter. Det är en demokratisk rättighet som givetvis skall utnyttjas. Eftersom det på samrådsmötet pratades om hur villapriserna i backen ovanför planområdet skulle påverkas av föreslaget planprogram, vill vi belysa följande. Nedan följer några personer och händelser som vi tror/tycker har medverkat till den kraftiga prisuppgången på fastigheter i Ulricehamn:

Politiker som har jobbat stenhårt för att få till stånd motorvägen. De har också den otacksamma uppgiften att klubba igenom detaljplaner mot en del kommuninvånares vilja.

Förre kommunchefen Karl-Erik Claesson, som under många år haft stort inflytande på beslut som tagits. Alltid med Ulricehamns kommuns bästa för ögonen.

En stark lokal Sparbank med Arne Torstensson och Lars Karlsson som före detta vd:ar, som ställt upp på lokala projekt och företag när andra banker tvekar.

Byggmästare Sigvard Stål på Hökerum Bygg, som hellre sett möjligheter än svårigheter. Vi anser att Hökerum Bygg startade hela prisuppgången på fastigheter, när de tillsammans med mäklare Gunnar Örtlund lanserade ombyggnaden av Ekhult till bostadsrätter. Då sattes en helt ny prisnivå på bostadsrätter i Ulricehamn.

Med den vetskapen i ryggen kunde sedan Åsunda Sjöstad, Televerksbyggnaden på Nygatan, Åsundaterrassen och nu sist Norra stranden tillskapas. Köparna av dessa bostadsrätter har dessutom haft en fantastisk prisutveckling på sina bostäder. Denna prisutveckling har i sin tur påverkat alla villapriser i Ulricehamn.

Magnus och Christer Persson som flyttade Wernerssons ost till Fritzons stolar och därefter expanderade företaget kraftigt. Flytten möjliggjorde dessutom tillkomsten av Bowlinghallen, Willys och Brf Närheten.

Kompetenta och raka chefer inom kommunen, så som Per Ingloff på UEAB och före detta fastighetschefen Gösta Asplund.

Tommy Johansson och Bengt-Olof Foss som såg till att Fotbollshallen kom till.

Håkan Kannius som drev frågan om en ny UIF-stuga.

Martin Gunnardo som vågade bygga en golfbana på Åsundsholm.

Christer Green som var en samlande kraft när kallbadhuset växte fram.

Vem som driver och påverkar utvecklingen i framtiden får vi se. Förhoppningsvis är det någon i Ulricehamns backar som känner sig manad.

All ovanstående utveckling har i princip krävt nya detaljplaner, som i sin tur, tyvärr, troligtvis påverkat någon negativt. Om man jämför samma villa i två olika scenarier: Scenario 1 - Ulricehamn utan ovannämnda utveckling och Scenario 2 - Ulricehamn av i dag, men med villan ”delvis förbyggd”. Vilket scenario är då ekonomiskt mest fördelaktigt?

Vår förhoppning är, att någon om 30 år går på Strandgatan i detta berörda område och säger ”tänk, för 30 år sedan låg här ett industriområde och ett stort reningsverk”.

Tack för oss.

Torbjörn Isaksson

Johnny Lindqvist