Debatt

Varför talas så mycket negativt om vindkraft?

Rune Jakobsson ,

Vi ser titt som tätt negativa skrivelser om vindkraft, men varför? Här är utseende och ljud, men energi vill vi ha, och energi kan produceras på många sätt. Men vi kan ju inte ta bort hela kärnkraften utan att det blir kännbart ännu.

Vi får ju inte glömma att kärnkraften togs i bruk för att överbrygga övergången från olja och kol till förnyelsebara miljövänliga energislag. De tar ju trots allt bara tillvara den mest lättkluvna atomen c:a 1-2 % av tillfört bränsle, resten blir farligt avfall som lovats under mer än 50 år att vi ska lära oss att ta tillvara på. Men hur stort är intresset att få utgifter när kortsiktiga inkomster är mycket intressantare.

Vi får väl inte bara stirra oss blinda på vindkraften som miljövänligt alternativ. Vi har ju Tysklands solceller som ett exempel, där de är världsledande med samma sol mängd som i Sverige. Det har nu börjat knaggla sig fram även i Sverige med EU regler som bromskloss.

Något som talas mycket lite om är hur elmarknaden fungerar i Sverige. Vi har ju mycket små möjligheter att påverka elkostnaderna. Elmarknaden avreglerades i början av 90 talet för att vi som kunder skulle kunna skapa konkurrens på marknaden. Hur blev det? Redan några år efter avregleringen så råkade alla elleverantörer införa elöverföringsavgift samtidigt. Vad är det? Sliter elen på ledningarna? Och hur kan alla företagen komma på samma förändringar samtidigt hela tiden?

Vi ser ju på värmepumpar hu intresserade vi är av att kunna påverka våra kostnader. Hade vi kunnat så kanske vi skulle ha betydligt fler solceller och kanske även vindkraftverk om vi kunde påverka vår egen ekonomi. Men det är väl som någon sa under energikrisen i under 70 talet. ”Gör jag åt mindre ström, då höjer de priserna, för de måste ju ha in sina pengar”.

När det gäller ljudet så har jag hört en som klagade på vindkraftverken några kilometer bort som inte hördes men han visste fanns. Medan varje vecka så hade flygvapnet avancerade flygövningar nästan över hans hus så man inte kunde prata med varandra inomhus ibland, men Det var inte så farligt. Hans syster bor strax intill tre vindkraftverk, vilka de inte märker något från. De tycker också att de är vackra. Så visst finns det olika uppfattningar om vindkraften.