Debatt

Vad händer med samtalen om Dalums vårdcentral?

Arne Sjögren ,

Öppet brev till kommunalråd och kommunchef i Ulricehamns kommun.

För några veckor sedan kunde vi läsa i Ulricehamns tidning att kommunalrådet Mattias Josefsson (S) uttalade sig om vårdcentralen (filialen) i Dalum.

Enligt artikeln hade kommunledningen skrivit till ansvariga inom Västra Götalands region för att förmå dem att avbryta pågående förberedelser för att lägga ner filialen i Dalum.

Enligt uppgifter var anledningen till nedläggning av filialen en hyreskostnad på cirka 11 900 kronor.

Kommunchefen hade ett uppdrag att föra samtal med tjänstemän inom regionen för att försöka hitta en bra lösning.

Vi är många invånare i Ulricehamns kommun som är oroade över hur vår tillgång till sjukvård i kommunen skall kunna tillgodoses. Naturligtvis behövs en vårdcentral i Dalum!

Det har en stor betydelse för hela kommunen och speciellt för invånare utanför centralorten.

Det är av allmänt intresse att ni kan redovisa hur dessa samtal avlöper. Beslut i frågan kan komma att avgöras i december månad. Därför ber jag er att snarast svara i Ulricehamns tidning.