Debatt

Vad händer med landsbygden om Ätradalsskolan läggs ner?

Debatt ,
Foto:Pernilla Rudenwall Petrie

Den 25/1 togs beslutet att fortsätta planera för en ny högstadieskola i Ulricehamn. Detta utan att utreda några som helst andra alternativ.

Vi har alla kunnat läsa i UT om vad som ska utredas, så det tänker jag inte gå in på.

Jag hör till en av de mest aktiva på Facebook i gruppen ”Uppror för skolan i Ulricehamns kommun” och där har vi på senaste tiden kunnat läsa om oro inför detta. Många frågor ställs, men vi får sällan några svar. Det finns enstaka politiker som vågar och vill skriva, och det tackar vi för, men då de är politiker så gömmer de sig väldigt tydligt bakom utredningen. De har inga svar. Eller de ger oss dom åtminstone inte.

Då frågorna är många, tänker jag enbart ställa några av mina egna som jag har ställt. Men kanske kan någon annan av våra folkvalda svara, om jag skriver ett debattinlägg i ortens tidning.

Jag är boende i Timmele och funderar över detta: I dagsläget har eleverna i dalgången språk och hemkunskap på Ätradalsskolan i åk 6. Är tanken att dessa ska slussas till Ulricehamn för dessa ämnen? Vart? Till den nya stora högstadieskolan?

I dagsläget har även åk 3-6 av Timmeleeleverna slöjd på Ätradalsskolan. Ska de slussas till Ulricehamn för det ämnet?

I dagsläget har hela Timmele skola sin matsal på Ätradalsskolan. Hur är tanken med den?

Vi har fått höra att Timmele ska utvecklas med nya bostäder eller kanske äldreboende, trygghetsboende eller liknande, och en av tankegångarna är ju att Ätradalsskolan ska rivas eller byggas om och det ska ges plats till detta där.

Ska Timmeleskolan då byggas ut? Eller ska det byggas nytt? Var?

Ska Ätradalsskolan vara kvar och användas som skola till de yngre barnen?

Om Timmeleskolan ska byggas ut, ska då de barnen behöva leva i byggkaos? Det pratas ju om att ingen vill sätta sina barn i byggkaos, att det inte blir någon studiero och så vidare. Gäller inte det barn i åk 0-6?

Ska Ätradalsskolan vara kvar, duger då den skolan till undervisning för yngre barn men ej till äldre elever? De är ju tydliga med att de inte ser det som realistiskt att göra omfattande om- och tillbyggnader av befintliga skolor, samtidigt som det ska bedrivas verksamhet med god kvalité.

Och är inte den för stor för enbart barnen i Timmele? Vad händer då i nästa steg, ska de lägga ner skolorna i dalgången, även om just detta beslutet inte berör dom skolorna?

Barnen från andra skolor som i dag har undervisning på Ätradalsskolan. Ska de slussas till Ulricehamn och vad blir då konsekvensen av detta. Det blir ju ännu längre tid i bussar, hur ska denna tid tas igen? Vi läste i UT om att det enbart tar 9,5 minuter att åka buss från Timmele till nya skolan, men det är väl en sanning med modifikation, för när elever ska samlas upp och köras tar det troligen längre tid i praktiken.

Av de politiker som valt att svara, får jag enbart till svar att detta får utredningen visa. Jo självklart, men nog borde väl detta kommit upp på agendan i partierna? Jag vill inte tro att de inte har haft en tanke gällande detta, för inte är det väl så att de enbart tänkt ”Ny skola vill vi ha, vi gör en utredning på detta alternativ” utan att själva ha tänkt till? Inte är väl våra folkvalda så enkelspåriga?

Det sägs att landsbygden ska leva, men vad blir konsekvensen när skolan i Timmele läggs ner? Kommer huspriserna sjunka? Kommer då i sin tur butiker läggas ner? Det är väl inte utvecklande att avveckla?

Det är snart val och vi har fått reda på att utredningen inte har någon deadline, troligtvis är den väl inte klar till valet. Jag är övertygad om att flera väljare vill ha svar på alla frågor innan valet, och att våra folkvalda bör sluta gömma sig bakom utredningen om en ny högstadieskola. Vi är många som vill se fler alternativ utredas, innan vi kan ta beslut om hur vi tänker lägga vår röst i höst.

Lena Josefsson