Debatt

Upptäck kraften hos det moderna biblioteket

Calle Nathanson ordförande Svensk biblioteksförening Karin Linder generalsekreterare Svensk biblioteksförening ,
En tidig skiss (2013) på Ulricehamns blivande stadsbibliotek.
Foto:Ica fastigheter
En tidig skiss (2013) på Ulricehamns blivande stadsbibliotek.

Varje dag bidrar bibliotekarier till förändring för individen och samhället. Men vi ser också att beslutsfattare på alla samhällsnivåer måste lyfta blicken och se potentialen i dagens och framtidens biblioteksverksamhet. Det skriver Calle Nathanson och Karin Linder, Svensk biblioteksförening.

Biblioteken är mångas bästa vän och vår mest besökta gemensamma mötesplats. Men använder vi dem till fullo? Finns det kraft och potential som går att använda bättre?

Förra veckan samlades hundratals bibliotekarier från hela Sverige till branschdagar i Växjö. Där startade vi ett stort arbete för att formulera vår vision för framtidens bibliotek i Sverige. Vad ska biblioteken vara till för, hur kan de utnyttjas bättre, och vilka hinder behöver undanröjas?

Flera samhällsförändringar påverkar bibliotekens verksamhet i grunden. Digitaliseringen förändrar hur vi lever och arbetar. Rätt utnyttjad innebär den enorma möjligheter till kunskap, kommunikation och innovation. Det förutsätter att möjligheterna sprids till hela befolkningen och att ingen lämnas på efterkälken.

Arbetsmarknaden förändras och ställer allt högre krav. Vi behöver ständig påfyllning för att kunna hävda oss i arbetslivet. Det livslånga lärandet måste bli en realitet. En skolbibliotekarie som arbetar nära skolans lärare ger ökade kunskaper och förbättrad måluppfyllelse. Universitets- och högskolebiblioteken är en förutsättning för grundutbildning, forskning, samt för att tillgängliggöra forskningsresultat. Men även den informella utbildningen är viktig. Biblioteken kan spela en större roll framöver, inte minst för att utbildning och omställning på arbetsmarknaden ska komma fler tillgodo.

Den stora migrationen till Sverige ställer nya krav. Många nyanlända har sökt sig till biblioteken, som har varit snabba att anpassa sig till en ny verklighet. Biblioteken erbjuder språkträning, tillgång till datorer och internetuppkoppling, medieutbud på lätt svenska eller modersmålet. Biblioteken fungerar också som nav för civilsamhällets insatser. För etablering och integration är biblioteken ett viktigt instrument för att öppna dörrar in till det svenska samhället.

Förutsättningarna för demokratin förändras i takt med ökad fragmentisering och tilltagande populism. Detta påverkar biblioteksvardagen. Samtidigt som biblioteken genomför allt fler möten och aktiviteter, ser vi tyvärr många exempel på hot och hat mot bibliotek av krafter som vill styra deras utbud och verksamhet.

Det här är några områden som påverkar bibliotekens arbete idag och i framtiden. Vi vet att svaret på många samhällsutmaningar stavas bibliotek. Varje dag bidrar bibliotekarier till förändring för individen och samhället. Men vi ser också att beslutsfattare på alla samhällsnivåer måste lyfta blicken och se potentialen i dagens och framtidens biblioteksverksamhet. Vår uppmaning är därför: Upptäck vad ett modernt bibliotek är och vad det kan göra, upptäck kraften hos kompetenta bibliotekarier och ge dem mandat att vara den utvecklingskraft de kan vara.