Debatt

Svenskt vägunderhåll ute på hal is

Ingemar Eriksson

Som brukare och användare av allmänna vägnätet blir vi åkare och förare både ledsna, besvikna och arga. Det är obehagligt att vara ute på vägarna, när de inte håller måttet.

Underhållet och skötsel av våra vägar blir successivt försämrat. Det är inte företagen som innehar uppdragen, utan det är beställaren som gör upphandlingen som måste omvärdera vad som är viktigt.

Vädret kan knappast vara en överraskning. Ändå får jag som yrkesutövare den känslan, när jag ser de uteblivna skötseleffekterna på våra vägar. Trafikverket som myndighet ställer in spårbunden trafik när meterologer viftar med varningar och hänvisar till bussar på trafikverkets allmänna vägnät, som sköts allt sämre och mera med kronor än sunt förnuft.

Teknik i all ära, men den mänskliga kontrollen och sunt förnuft går inte att ersätta. Det måste finnas både sans och balans i när, var och hur vinterväghållningen prioriteras. Vi vet, av erfarenhet och forskning, att vissa typer av lastbilar (EU-trailerdragare) är direkt olämpliga vid sämre vinterväglag. Upp till tre gånger fler incidenter enligt en norsk studie i nordligt klimat.

Men det viktigaste är trots allt vägfriktionen. På ren svenska, att det inte kan vara en skridskobana eller liknande, för då går det bokstavligen till skogs.

Vad kostar inte dessa skador, vad kostar uteblivna leveranser? Vad kostar trafikstopp på avstängda vägar och vem ska betala när vi inte kan leverera som utlovat? Det är både stressande och påfrestande, både för trafiksäkerheten och ekonomin.

Vi utgör samhällets blodomlopp. Vi är kapillärsystemet som får samhället att rulla. De upphandlingar som görs om vägunderhåll måste ta hänsyn till faktiskt väglag, snabba väderomslag och oförutsedda händelser i större utsträckning än idag.

Som åkare och förare har vi vägen som arbetsplats. Det är ingen nöjeskörning. Och vi måste rulla, dygnet runt, året om i alla väder. Trafikverket, se till att det är möjligt utan att vi behöver göra det med livet som insats. Det är Sverige, vi borde kunna det här nu.