Debatt

Ska kommunen vara festarrangör?

Läsare utan gränser ,

Man måste hålla med Mattias Josefsson (S) när han i en artikel i UT lördagen 30 september beskriver vinterns världscupstävling som en folkfest.

Den gick hem hos publik, deltagare och media. Mycket bättre kan det inte bli.

I en faktaruta intill samma artikel nämns också att kommunens skattebetalare fram till nu betalat åtta miljoner för att ordna en skidarena. Plus ytterligare en halv miljon för en projektledare och kostnader för de 1 100 timmar som kommunens personal upparbetat. Totalt sett hitintills alltså cirka nio miljoner kronor.

I samma artikel berättar Mattias Josefsson att ytterligare investeringar krävs, ”kommunen” ska ställa upp med närmare sex miljoner. Det är med andra ord 15 miljoner som skattebetalarna ska betala för att fler folkfester ska bli av.

Vinterns folkfest pågick i två dagar, nästa världscup går 2019, den är också på två dagar. Emellan dem kommer 2018 några mindre tävlingar, Intersport cup och juniorernas Scandic cup. De lär inte bli en folkfest, räkna med familjefest för dem.

Slår man ut de 15 miljoner som Ulricehamns skattebetalare skyfflar in i skidarenan, blir det för folkfesterna en kostnad på närmare fyra miljoner. Per dag.

Man kan fundera på om det är en av kommunens prioriterade uppgifter att vara festarrangör? Och ger de satsade pengarna inte mer tillbaka än festdagar?

Mattias Josefsson har tidigare sagt att vi kan ”förvänta” oss att kommunen får tillbaka insatsen. Tyvärr har han inte tidigare specificerat i vilken form. Förrän nu. Vi får festdagar.

Men borde inte en så pass stor satsning ge mer? Och om inte, vilka alternativa satsningar kunde ha gjorts med de 15 miljonerna?

Om 15 miljoner hade satsats på skolan, hur mycket kunde betygen höjts, hur många fler elever kunde fått gymnasiebehörighet?

Om 15 miljonerna hade satsats på hemtjänsten, hur många färre sjuktimmar för den hårt pressade personalen kunde det gett, hur många färre hade drabbats av utbrändhet, hur mycket mer glädje och ro kunde det gett för våra äldre?

Det är dags för Mattias Josefsson och andra politiker att bli konkreta i vilken nytta mångmiljonsatsningarna ger.