Debatt

Ska kommunen fortsätta tiga om museet?

,

Den 23 februari skrev Christer Seldevall en artikel i UT om att”Konstnärer känner sig överkörda”. Vi känner oss fortfarande överkörda.

I artikeln svarade kultur- och fritidschef Lena Moritz, att hon vill att utställningsverksamheten ska kunna fortsätta och att vi ska sätta oss att diskutera detta tillsammans för att hitta bra lösningar.

Tiden går. Inga svar, inga möten. Är taktiken att tiga och hoppas att alla glömmer sveket mot konstnärer och kulturpersonal?

Vem har tagit beslut om att flytta elevhälsan till museets lokaler? Är det en namnlös konsult eller vem? Hade detta hänt om vi hade haft en kulturchef, om till exempel Anna Lang jobbat kvar, i stället för en fritidschef som fått kultur på sitt bord? Varför inte vänta med flytt tills nya biblioteket är klart?

Fastigheten är K-märkt, så hur stora förändringar får göras? Den är dessutom renoverad så sent som år 2011.

Det finns ritningar som visar att fikarummet ska byggas ut i utställningshallen och till stor del förstöra denna fina lokal. Vad är det för frågor om utställningsverksamheten man vill lösa sedan, när lokalen inte går att använda till utställningar? Kan inte hälften av personalen fika i hallen på andra våningen?

Måste alla 18-20 personer på elevhälsan fika samtidigt? Ska inte elevhälsan befinna sig hos elever på skolorna? Museet måste vara helt fel plats att befinna sig på. I gamla Tingshusvillan skulle de kunna få utmärkta och stora lokaler nära Bogesundsskolan och dess elever. Ett mycket gynnsammare läge för dem. Företagshälsovården hade tidigare sina lokaler där.

Om all elevhälsans personal finns på museet samtidigt, finns det många som kan hjälpa konstnärer med utställningar och hjälpa besökare till museet. Det kanske är så det är tänkt. Om det nu inte vore så att utställningslokalen blir förstörd av fikarummet.

Nuvarande personal har varit tillmötesgående och en mycket kompetent hjälp till alla utställare genom åren. Det är olyckligt att de flyttar till nämndhuset, långt ifrån utställningshallen.

Kan vi hoppas på några samtal eller ska det fortsätta tigas?