Debatt

Politiker: Vi vill hitta en lösning för vårdcentralen i Dalum

Mattias Josefsson ordförande kommunstyrelsen (S) Roland Karlsson 1:e vice ordförande kommunstyrelsen (C) Birgit Andersson biträdande kommunalråd (L) Inga-Kersti Skarland biträdande kommunalråd (S) ,
I samtalen med Stubo har regionens jurister deltagit och lagt fram förslag på hur verksamheten i Dalum ska kunna avvecklas utan att det strider mot gällande avtal, skriver företrädare för kommunens politiska ledning.
I samtalen med Stubo har regionens jurister deltagit och lagt fram förslag på hur verksamheten i Dalum ska kunna avvecklas utan att det strider mot gällande avtal, skriver företrädare för kommunens politiska ledning.

Ingen i den politiska ledningen i Ulricehamns kommun har fått någon inbjudan eller propå till ett samtal med primärvårdsstyrelsens politiska ledning. Den direktkontakt som har tagits har skett på initiativ från Ulricehamn. Det skriver fyra företrädare för den politiska majoriteten.

Ingen har undgått den utdragna process som Västra Götalandsregionen bedriver kring filialen i Dalum. Vi har, liksom andra, kunnat följa den via media. Vi har även fått information från vårt kommunala bostadsbolag, Stubo, som i egenskap av hyresvärd fört samtal med regionen under året.

In i det längsta har vi valt att inte ta kontakt med regionen. Anledningen är enkel. Likväl som kommunen ansvarar över skolor, förskolor och äldreboende och bestämmer hur verksamheten ska bedrivas och i vilka lokaler, så är det helt och hållet upp till den politiska ledningen i regionen att bestämma över sin verksamhet och i vilka lokaler de ska finnas.

Kommunen har lika lite möjlighet att påverka, som när ett företag väljer att minska ner på sin verksamhet eller slå igen helt.

I slutet av september beslutade den politiska majoriteten i Ulricehamn att ändå ta en kontakt med primärvårdsstyrelsen för att se om kommunen kunde hjälpa till att hitta en godtagbar lösning för både Stubo och regionen. Vår uppfattning var att samtalen helst skulle ske på tjänstemannanivå så fort som möjligt, därav fick vår kommunchef i uppdrag att omedelbart skicka en skrivelse.

Eftersom tiden var knapp inför beslut och svaret från regionens tjänstemän drog ut något på tiden valde den politiska majoriteten i Ulricehamn att skicka en skrivelse till primärvårdsstyrelsens ordförande Ann-Sofie Alm, Moderaterna.

Svaret vi då fick var bland annat att hon under en längre tid sökt en dialog med den politiska ledningen i Ulricehamn, något som hon också uttryckt i Ulricehamns tidning vid två tillfällen. Dels den 28 oktober och dels i en artikel i nätupplagan den 22 november.

Ingen i den politiska ledningen i Ulricehamns kommun har fått någon inbjudan eller propå till ett samtal med primärvårdsstyrelsens politiska ledning. Den direktkontakt som har tagits har skett på initiativ från Ulricehamn.

Det har också kommit till vår kännedom att regionen i samtalen med Stubo aldrig haft med någon fastighetsansvarig, för att diskutera hur lokalerna i Dalum skulle kunna anpassas efter regionens förändrade behov. Istället har jurister deltagit som lagt fram förslag på hur verksamheten i Dalum ska kunna avvecklas utan att det strider mot gällande avtal.

Den politiska ledningen i Ulricehamn är fortsatt öppen för att seriöst försöka hitta en lösning för filialen i Dalum.