Debatt

Majoriteten: Placeringen av en ny skola är inte låst till Tingsholm

Debatt ,

Att påstå att förvaltning och styrande politiker har låst sig till bara en placering är direkt felaktigt. Det saknas mer fakta för att slutligen ta ställning. Det skriver fem företrädare för den politiska majoriteten.

Ulricehamn växer kraftigt. Det är positivt. Det skapar också utmaningar. Fler platser behövs i F-6 skolan och Stenbocksskolan behöver byggas till med 150 platser.

Både Stenbocksskolan och Ätradalsskolan har kritiserats av elever, lärare, fack och politiker bland annat för sina otrygga miljöer och miljöer som begränsar de pedagogiska möjligheterna. Något behöver göras.

Att inte göra något är inte ett alternativ. Då hamnar vi i samma dåliga situation som tidigare – alltför många elever i en skola som inte är dimensionerad för det.

Det är fullt möjligt att bygga en ny, modern högstadieskola enbart för Stenbocksskolans upptagningsområde. En fjärdedel av kommunens högstadieelever blir då kvar i gamla lokaler.

Att bygga ut och om skolorna samtidigt som det bedrivs undervisning är inte realistiskt. Det blir ingen bra arbetsmiljö. Om man bygger en ny skola, skulle nuvarande Stenbocksskolan kunna byggas om till en F-6 skola, då den inte längre är en arbetsplats för lärande.

Därför fick förvaltningen i budget 2017 i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny gemensam högstadieskola. Förutom den politiska majoriteten – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna, stod även Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet bakom det beslutet.

Förvaltningen har utrett förutsättningar i ett första steg. De konstaterar att det idag finns ett detaljplanerat område som troligen klarar att rymma en ny högstadieskola för samtliga elever, vid Tingsholmsgymnasiet. Samtidigt väcker de ett antal frågor och tveksamheter. Jörgen Tholin med flera har i insändare och i sociala medier lyft flera frågor. Dessa behöver utredas djupare.

Men att påstå att förvaltning och styrande politiker har låst sig till bara en placering är direkt felaktigt. Det saknas mer fakta för att slutligen ta ställning.

Förvaltningen har även identifierat andra möjliga placeringar där detaljplanen inte medger skola. Det krävs flera års arbete med att detaljplanera ett område. Det i sin tur innebär att centralortens F-6 skolor behöver kompletteras med en helt ny skola. Att vänta in en ny detaljplan och bygga en ny högstadieskola och sedan bygga om Stenbocksskolan till en F-6 skola tar alldeles för lång tid. Kapaciteten slår i taket långt innan dess.

Om kommunen har ett område som är planerat för ändamålet, vore det väl ogenomtänkt att inte titta närmare på det innan det avfärdas. Men för att kunna ta ställning krävs konsekvensanalyser, fakta, på bordet.

Mattias Josefsson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Inga-Kersti Skarland (S)

biträdande kommunalråd

Roland Karlsson (C)

kommunstyrelsens förste vice ordförande

Mikael Dahl (C)

gruppledare

Birgit Andersson (L)

biträdande kommunalråd