Debatt

Ok att var femte blir störd av vindkraften?

Lena och Anders Uhlin ,

I UT 2 november kungjorde Länsstyrelsen ansökan från Vattenfall om att bygga vindpark i Boarp – 25 vindkraftsverk med en maxhöjd på 240 meter i Grönahögs skogar med omnejd.

Nu finns en sista chans att säga sin mening om det omfattande ingreppet i vår hemmiljö.

Vid Vattenfalls öppna hus den 25 september hölls ett informationsmöte angående ljud i samband med vindkraftverk. Där framkom att även om upp till 20 procent av de omkringboende blir störda av bullret, är det något man räknar med och det får anses vara acceptabelt.

Vilka av oss närboende tillhör dessa 20 procent kan man undra? Är kommunpolitikerna beredda att medvetet räkna med att upp till var femte kommer att må dåligt?

Vid fråga om infraljud fick vi svaret att det inte åligger Vattenfall att mäta just infraljud. Det känns oroväckande med tanke på olika rapporter som kommer från människor nära vindparker och som mår mycket dåligt av lågfrekvent ljud och infraljud. Gränsvärdena för hörbart ljud följs och trots detta lider man dygnet runt av ljudpåverkan. Borde inte det vara en väckarklocka för att mätmetoderna är felaktiga och gränsvärdena ligger på fel nivå?

Boende vid Järvsö-Sörby vindpark säger till exempel att ”deras hus känns som en resonanslåda och det låter som surrande kraftfält i hela huset”. Boende vid Karsholms vindpark utanför Kristianstad säger bland annat att ”Dånet tränger in överallt, penetrerar mitt innersta, min oas, min tillflykt, mitt hem, mig”.

Ljudstörning är bara en del av det vi har att vänta. En del kommer att drabbas av svepande skuggor över ängar och marker flera timmar per dag, andra kommer att uppleva högintensivt blinkande som mest störande, och en tredje kommer känna att den lantliga idyllen förvandlas till ett industrilandskap och se att värdet på fastigheten sjunker. Djuren kan inte föra sin egen talan, men vi kan förstå hur deras livsmiljö kommer att förändras och att de naturligtvis kommer att påverkas negativt.

Allt detta för att etablera en energikälla som kommer och går beroende av väder och vind, har mycket tveksamma miljövinster och inte alls bär sina egna kostnader. De enda vinnarna är vindkraftsbolaget och markägarna, alla andra är förlorare.

Fram till 1 december finns möjlighet att lämna synpunkter till Länsstyrelsen när det gäller vindpark Boarp. Det är nu du kan påverka hur den lantliga idyllen ska se ut och upplevas fram till 2060. Det är viktigt att du gör din röst hörd så att Länsstyrelsen får en korrekt bild av opinionsläget. Det är nu eller aldrig, sedan är det för sent.