Debatt

Minskad valfrihet med M i ledningen

,

Svar på Lars Holmins debattartikel i UT 12/9.

Holmin skriver ”Vi moderater är tydliga med att det viktigaste för oss är att sjukvården är trygg, säker och tillgänglig”.

Det var just dessa kriterier som vårdcentralen i Dalum levde upp till.

Trots det stängde den moderatledda politiska ledningen den populära vårdcentralen. Den politiska ledningen i Västra Götaland (där Moderaterna ingår tillsammans med övriga allianspartier och Miljöpartiet) har minskat valfriheten i vår region.

Låt oss se på ett exempel i vår kommun:

Vårdcentralen i Dalum var betydelsefull för hela Ulricehamns kommun.

I Ulricehamns kommun minskade valfriheten i vården: Hälsobrunnen fanns redan. De personer som ville vara patienter där hade haft den möjligheten under flera år.

När vårdcentralen i Dalum blev en filial och endast var öppen tre dagar per vecka, då minskade valfriheten. Det var då som Hälsobrunnen fick en ökning av patienter.

Varför ville Moderatena och övriga allianspartier inte behålla den mycket omtyckta vårdcentralen i Dalum?

Det är svårt att se någon annan anledning än en önskan om en nyliberal lösning, där våra skattepengar ska gå till vinster i privat drivna vårdcentraler.

På många sätt försökte vi från Vänsterpartiets (och även Socialdemokraternas) politiker i regionen att rädda vårdcentralen. Vänsterpartiet och Nya Ulricehamn i Ulricehamns kommun skrev ett brev till regionledningen för att förmå den att rädda vårdcentralen.

När det gäller förbud mot att ta ut vinst i den skattefinansierade välfärden enligt det aktuella förslaget gäller följande: Företagen får ta ut vinst på det kapital som de har satsat. De får inte fortsätta med att ta ut vinst på det kapitalet som de har blivit tilldelade av våra skattepengar.

Vänsterpartiet vill att skattepengar skall gå till vården. Nej till vinster i den skattefinansierade välfärden.