Debatt

Majoriteten om inställda friluftsdagar - "Krävs ordning och reda vid beslut"

Debatt ,
Foto:Pernilla Rudenwall Petrie

Vid senaste mötet med kommunstyrelsen lade tre partier - NU, V och MP - förslaget att kommunstyrelsen skulle skjuta till medel för friluftsdagar för alla elever. Förslaget innehöll ingen summa. När det påpekades att förslaget var ofullständigt löste förslagsställarna det med att snabbt uppskatta en kostnad och sedan komplettera sitt förslag med ett belopp, 300 000 kronor, med den tilläggande kommentaren: föräldrar kan köra ut barnen till skidbacken när de ändå ska till jobbet.

Samtliga elever ska enligt skollagens intentioner kunna delta på en friluftsdag utan att betala något själva. Detta samtidigt som alla elever fritt ska kunna välja vilken aktivitet de vill delta i. Det innebär omfattande logistik, utrustning som behöver hyras och skolskjutsar som behöver planeras och betalas. Med det som utgångspunkt är frågan om det räcker med 300 000 kronor.

Så här valhänt kan man naturligtvis hantera skattebetalarnas pengar. Att utan underlag som belyser kostnader och utan att ta hänsyn till eventuellt andra konsekvenser fatta beslut om att dela ut pengar till delar i verksamheten.

Men vi blir förvånade att Bo Högborn, mångårig journalist och krönikor, med vad vi utgår ifrån god kunskap om hur offentlig förvaltning fungerar, väljer att inta sin hållning den 24 februari i sin krönika. Frågan blir ju vilka andra ärenden och hur stora belopp som kommunstyrelsen kan besluta om utan att ha ett ordentligt beslutsunderlag.

Under den debatt som uppstod på kommunstyrelsen efter att förslaget lagts framförde en av förslagsställarna att skolan har så illa ställt med pengar att man tvingas avbryta inköp av skolmaterial. Om man har den uppfattningen kan man verkligen ifrågasätta om det är rätt prioriterat att skjuta till mer medel till en friluftsdag. 

Dessutom ska vi som politiker inte på detaljnivå besluta om vad skoldagar ska innehålla. Lika lite som vi beslutar om vilka aktiviteter som ska genomföras på omsorgens boenden. Det finns anställda med god kompetens som har det ansvaret. 

Bo Högborn väljer i sin krönika att ställa denna kostnad, som ingen har belägg för om den räcker, mot förra årets goda ekonomiska resultat i Ulricehamns kommun.

För det första så kan vi inte finansiera årets verksamhet med förra årets resultat. Det vet Bo Högborn. För det andra, trots att kommunen gjorde ett bra ekonomiskt resultat, som till stor del berodde på tillfälliga effekter, så klarade vi inte av att finansiera våra investeringar full ut. Dessa landade förra året på över 140 miljoner kronor. För det tredje så är indikationerna i de första skatteprognoserna att kommunen ligger 4 miljoner kronor under budgeterat resultat för 2018. Det innebär ett resultat på under 30 miljoner kronor. Tuffa ekonomiska förutsättningar med tanke på de ambitioner kommunen har vad gäller investeringar de kommande åren.

Vi uppmanar Bo Högborn att kasta ett öga på den krönika han skrev den 7 oktober förra året, då han hissade varningsflagg för ”folkliga” partier, innan han överväger att plita ihop nästa ”folkliga” krönika.

Mattias Josefsson, kommunstyrelsens ordförande (S)

Roland Karlsson, kommunstyrelsens 1 vice ordförande (C)

Birgit Andersson, biträdande kommunalråd (L)

Inga-Kersti Skarland, biträdande kommunalråd (S)