Debatt

Kommunen bör ta läromedelsmålet på allvar

Rickard Vinde ,
När kommunen undersöker visar det sig att flera läromedel inte längre är aktuella. Eleverna har inte heller egna läroböcker i alla ämnen och ibland finns bara klassuppsättningar som flyttas runt, skriver debattören.
Foto:ERIK G SVENSSON
När kommunen undersöker visar det sig att flera läromedel inte längre är aktuella. Eleverna har inte heller egna läroböcker i alla ämnen och ibland finns bara klassuppsättningar som flyttas runt, skriver debattören.

Läromedelskartan visar att eleverna i grundskolan i Ulricehamn 2015, 2016 och 2017 fick nya läromedel för 553 kronor, 598 kronor och 551 kronor. Det räcker inte långt, anser Rickard Vinde, legitimerad lärare och vd Svenska Läromedel.

Ulricehamns kommun har ett måldokument för Framtidens grundskola. Kommunen vill ha en grundskola på hög nationell nivå.

För mig betyder det att alla elever ska ha möjlighet att få kunskap och att utvecklas efter sina förutsättningar och få en grund för gymnasiet och framtiden.

För att det ska vara möjligt måste lärare få förutsättningar att undervisa och elever att lära. För mig betyder det att det finns läroböcker och digitala läromedel som följer läroplanen. Läromedel ger lärare en grund att planera och undervisa och elever ett sammanhang och en linje i kunskapsutvecklingen. Det handlar också om jämlikhet. Om inte alla elever får samma förutsättningar är det föräldrarna som avgör vilka betyg eleverna får.

Men andelen elever i Ulricehamn som inte får godkänt i alla ämnen i grundskolan har sjunkit och är nu 64 procent. Kommunen får rött varningsbetyg när alla kommuner jämförs. För mig betyder det att väldigt många ungdomar inte får jämlika förutsättningar.

Ulricehamn har satt upp tio mål för skolan och Mål 2 gäller läromedel och IT-stöd för undervisningen. Men när kommunen undersöker visar det sig att flera läromedel inte längre är aktuella. Eleverna har inte heller egna läroböcker i alla ämnen och ibland finns bara klassuppsättningar som flyttas runt. Det är krångligt med digitala läromedel.

Läromedelskartan visar att eleverna i grundskolan i Ulricehamn 2015, 2016 och 2017 fick nya läromedel för 553 kronor, 598 kronor och 551 kronor. Det räcker inte långt. Ändå menar kommunen att läromedelsmålet är aktuellt och att det bör tas med i kommande budget.

Jag hoppas att kommunen nu tar läromedelsmålet på allvar. För mig betyder det att alla lärare och elever ska få läromedel i alla ämnen. Det kommer att bidra till att stärka skolsystemet och till att fler ungdomar i Ulricehamn klarar grundskolan och kan gå vidare ut i livet med en bra grund.