Debatt

Ingen tvångsflytt i Tranemo

Debatt ,
Det Ann-Christine Simonsson beskriver handlar inte om en flyttkarusell mellan Tranemo och Hjälmå i Dalstorp, skriver debattörerna.
Det Ann-Christine Simonsson beskriver handlar inte om en flyttkarusell mellan Tranemo och Hjälmå i Dalstorp, skriver debattörerna.

Det blir tydligare och tydligare att Centerpartiet inte vill ha äldreomsorg på flera orter i vår kommun, utan vill centralisera äldreomsorgen till Tranemo tätort. Det skriver socialdemokraterna Anders Brolin och Leif Gustavsson i en replik till Ann-Christine Simonsson (C).

Ann-Christine Simonsson, Centerpartiet, beskriver i UT 25/2 händelser som inte ägt rum. Ann-Christine, som är en erfaren och lokalt förankrad politiker, borde hjälpa till att reda ut och förklara uppenbart felaktiga rykten, som hon kan skapa sig kunskap om, istället för att förstärka och driva på ryktet. Eller är det just ryktesspridning hon strävar efter med sin insändare?

Det hon beskriver handlar inte om en flyttkarusell mellan Tranemo och Dalstorp. Vad som skett är att personer erbjudits att flytta till Hjälmå, men inte mot sin vilja. Någon har fått byta till en annan demensavdelning på Gudarpsgården. Man får också bo kvar i sin lägenhet, även om avdelningen den ligger i byter inriktning.

Vi förstår den frustration som uppstår av beslut om att ändra inriktning på en del platser inom äldreomsorgen och vi förstår också frustrationen över att inte alla får bo där de önskar. Vi inser också att även när det kommer att finnas ytterligare orter att erbjuda boende på, totalt fyra, så kan det fortfarande bli svårt att tillmötesgå allas önskemål.

Det kunde vi inte när Centerpartiet styrde heller. Men vi får nu en bättre spridning och en bättre helhet på våra boendeplaster. När C styrde togs fram beslut om att minska antal orter till tre och utbudet gick från cirka 200 boendeplatser till dagens 131 i Tranemor kommun. Vi vill ändra på detta.

Ann-Christine Simonsson hänvisar också till en enighet över partigränserna, som om det bara fanns en gemensam plan, att först skulle Gudarpsgården i Tranemo byggas till och därefter skulle det bli Länghems tur. Vi i dåvarande oppositionen fick i den överenskommelsen ta den ”nitlotten” för Länghems del. Alternativet var inga platser alls inom överskådlig tid i Länghem.

När nuvarande majoritet tog över väcktes frågan om vård- och omsorgsboende i Länghem till liv igen och precis som beskrivs, ansåg vi att Gudarpsgården inte behövde växa ytterligare, innan platser tillskapats i Länghem. Detta har vi varit helt öppna med och vi har ingen dold agenda om detta.

Det blir tydligare och tydligare att Centerpartiet inte vill ha äldreomsorg på flera orter i vår kommun, utan vill centralisera äldreomsorgen till Tranemo tätort.

Läser man Ann-Christine Simonssons insändare, framgår det tydligt att om de bara få bygga ut Gudarpsgården ytterligare, så löser man de mesta inom äldreomsorgen.

Vi delar inte den lösningen, vi vill stärka hela vår kommun och vår landsbygd med att erbjuda en äldreomsorg på flera orter inom kommunen.

Anders Brolin (S), Leif Gustavsson (S)

Dalstorp