Debatt

Inga svar från C på mina frågor om skolan

Debatt ,

Jag vill tacka Mikael Dahl (C) och Roland Karlsson (C) för svaret i UT 27 februari på min debattartikel Skolutredning bara ett spel för galleriet (UT 22/2).

Jag har stor respekt för både Rolands och Mikaels vältalighet och kunnande inom politiken, men det svar de levererar kan de knappast vara riktigt nöjda med. Inte på en enda punkt bemöter de mina frågor i sak.

När det gäller Stenbocksskolans annex till exempel, vill de ”avslöja” något som jag ”glömmer”, men missar den egentliga sakfrågan. Utredningen som följde på min motion visade att byggnaderna var i för dåligt skick för en fasadrenovering, så där är vi helt överens.

Men det spelar ingen roll om jag så motionerat om bara fönsterbyte eller målning eller något annat, sakfrågan gäller att en byggnads dåliga skick inte kommer som en chock och vill man avvisa renoveringar genom att hänvisa till en byggnads dåliga skick eller stora renoveringsbehov, blir man skyldig ett svar på frågan varför man i så fall låtit byggnaden stå och förfalla i så många år, speciellt när förvaltningen själv skriver att byggnaderna varit i dåligt skick länge. Om detta skriver inte Centerpartiet något alls.

I min fråga bad jag Centerpartiet beskriva hur en centralisering av högstadiet går ihop med en ”närodlad politik” för eleverna i Ätradalen och vad gör C? Jo, blandar in F-6-skolorna...

Hur många 15-åringar känner Roland Karlsson och Mikael Dahl som går kvar i sjätte klass? Hur många elever i Ätradalen räknar Centerpartiet med som i framtiden aldrig kommer att komma förbi sjätte klass och därmed inte beröras av denna centralisering?

Om Karlsson och Dahl är medvetna om att de elever som går ut sjätte klass i Ätradalen, kommer att få åka till centralorten för att gå högstadiet, varför blandar de då in F-6-skolorna? Istället för att försöka blanda bort korten, kan de väl klargöra hur en centralisering av högstadiet går hand i hand med en ”närodlad politik” för de elever i Ätradalen som kommer att få åka till centralorten när de börjar högstadiet?

Ytterligare en sak behöver klargöras.

Karlsson och Dahl skriver att SD röstade nej till att säkerställa Dalums och Blidsbergs F-6-skolor samt en utvecklingsplan för Timmele och att det visar att vi inte bryr oss om landsbygden. Låt oss vara tydliga här:

Dessa punkter ingick som en del i samma ärende, utredning av en storskola i centralorten. Vi röstade inte om sakerna separat, utan allt röstades så att säga i ett och samma paket. Centerpartiets logik innebär, att om man är för F-6-skolor på landsbygden, så ska man också rösta för en centralisering av högstadiet till centralorten... Definitivt ingen bra paketlösning.

Mer kan sägas om Centerns logik. SD ställde sig bakom ett yrkande om en utredning som innebar tre saker: En utredning av en storskola i centralorten för samtliga i årskurs 7-9. Renovering om/tillbyggnad av både Stenbock och Ätradal. Renovering och om/tillbyggnad av Ätradal tillsammans med nybyggnation i centralorten.

Centern har deklarerat att man inte tror på några andra alternativ och vill därför enbart utreda storskola i centralorten – inget annat, inga andra alternativ. Men i Centerns egen värld har partiet inte låst sig för något skolalternativ...? Där har vi nog summan av Centerpartiets logik.

Jag misstänker starkt att en centralisering av högstadiet till centralorten i framtiden kommer att följas av nedläggning och sammanslagning av F-6-skolorna på landsbygden. Kanske, kanske inte. Har jag fel, blir jag bara glad.

Mattias Bengtsson (SD)

kommunfullmäktigeledamot