Debatt

Hur länge kommer UHF finnas kvar?

Rune Jakobsson ,

Vem vet när UHF släcks ner i Sverige? När man frågar radiohandlare så vet de inte.

Men det de vet är att den som köper en radio i dag kan få slänga den om något år.

Jag trodde att de nya radioapparater som säljs var förberedda för det nya systemet, men det är de inte.

I Norge meddelade myndigheterna 2014 om stängning 2017 och så blir det. Hela världen ska stänga ner enligt de uppgifter jag fått, men det sker vid olika tidpunkt olika på olika platser.

I Sverige har man inte kurage nog att tala om för oss när det ska ske. Typiskt svensk flathet. Då 2014 nämndes att Sverige skulle släcka ner senast 2021. Tänka sig att köpa en ny bil i dag för att om två år få en stor kostnad för radiobyte. Eller ska vi inte ha någon trafikinformation längre?

När jag ändå är i gång och har funderingar kring vårt samhälle, då tänker jag på hur det skulle vara om vi tog efter Danmark lite också. Där skickar de ut meddelanden till invånarna när de är berättigade till något. Här i Sverige är det den som tar för sig som får och inte alla som är berättigade.

Fotnot: UHF står för Ultra High Frequency (ultrahög frekvens) och är radiovågor med frekvenser mellan 300 MHz och 3 GHz.