Debatt

Familjens valfrihet – en självklarhet!

Eva B Arnesson (KD) ,

Som sexbarnsmamma och kristdemokrat är jag den första att hålla med om att det i dagens samhälle finns stora brister i den familjepolitik som förs (UT 28/11).

Det borde vara självklart att även omsorgen om ens egna barn i hemmet också ska räknas och subventioneras precis som förskola och en del annan omsorg gör idag. Varför? Jo, barn är olika, familjer är olika och det finns ingen annan än du som förälder som vet vad som är bäst för just ditt barn och din familj. Och då måste det få finnas olika valmöjligheter, så att alla barn kan finna sig till rätta och få utvecklas i sin egen takt och i den miljö som är bäst lämpad för just det barnet.

Nu går vi snart in i ett valår och jag är stolt att vi i Kristdemokraterna har familjepolitik som ett av våra fyra viktigaste områden inför valet. Vi kommer att fortsätta jobba för att valfriheten för Sveriges barnfamiljer ska finnas kvar, men också för att den utökas så att även hemmaomsorg ska räknas som en del av barnomsorgen. Tyvärr verkar den styrande majoriteten och en del andra partier inte tänka i samma banor och det beklagar vi djupt.

Valfriheten för Sveriges barnfamiljer är hotad och därför stödjer jag Power to parents 2018 och deras namninsamling för större valmöjligheter inom barnomsorgen och barnens rätt till mer tid med sina föräldrar.