Debatt

Ett svek mot skolbarn och unga studenter

Debatt ,

Vi är ledsna och bedrövade men inte förvånade, när vi läser Bo Högborns tänkvärda reflektion i UT. Kommunen tycker att 300 000 kronor är slöseri med pengar för att göra friluftsdagens aktiviteter rättvisare för barn och unga i vårt vackra Ulricehamn.

Vad är barnens självkänsla, att vara viktiga och att uppskattas och höras, värt i den här kommunen? Inte mycket tydligen.

Det är bara att begrunda den verklighet som möter elever, barn och unga gällande deras resor till och från skolorna i tätorten Ulricehamn.

Efter att ha kämpat i åratal för att förbättra villkoren och göra elevernas röster hörda, kan vi tyvärr dra slutsatsen att kommunens nuvarande regler fortsätter att:

Komplicerar vardagen för hundratals elever och deras familjer.

Förmodligen tangerar att bryta mot barnens mänskliga rättigheter för att inte tala om skollagen.

Sannolikt bryter mot miljölagen på grund av överskjutsning i privatbilar.

Diskriminerar barn och unga boende i stans utkanter.

Resulterar i att Tingsholm väljs bort till förmån för skolor i grannkommuner dit busskort bekostas.

Förlänger skoldagen för vissa elever med mer än två timmar.

Sätter elevernas säkerhet på spel i och med intensiv trafik längs skolvägen.

Ökar risken för olyckor och köldskador pulsande en dryg timma (enkel väg) i minus 20 – på ishala gångvägar (ibland med högar av snö).

Medför kostnadspåslag med tusentals kronor för privat busskort för varje drabbad elev per skolår.

Gymnasieelever skräms med hot av skolbusschaufförer med polisiära åtgärder om de önskar rätt att resa till skolan (Västtrafik) även i värsta busväder.

Grundskoleelever upplever ångest inför resa till sin utbildning om dom har råkat glömma busskortet.

Miljöpartiet har engagerat sig på grund av den helt onödiga och oförsvarliga mängden avgaser privatskjutsarna spyr ut varje dag. Vänstern har lagt motion att låta barn som kan ta sig till busshållplaterna få åka med gratis till skolan, alternativt köpa busskort av skolan för samma pris kommunen betalar, men förslaget röstades ner av våra förtroendevalda i fullmäktige.

Medborgarförslag med 731 namn från föräldrar, elever och privatpersoner att låta elever åka med befintliga skolbussar gratis har överlämnades till Mattias Josefsson (S), kommunstyrelsens ordförande, i september 2017, men samlar damm (?) någonstans i kommunhuset – med önskan om att alternativt köpa busskort genom skolan för att få reducerat pris. Även detta var tydligen för mycket begärt.

Respons från Ulricehamns politiker i Kommunstyrelsen kom i torsdags och sveket mot barnen befästes åter.

Kommunchef, politiker, rektor samt verksamhetschef för gymnasiet är överens: ”Lagen förbjuder oss att bevilja busskort under avstånd till skolan på sex kilometer”.

Grundskolan: Fyra kilometer!

Hur kan det vara ”förbjudet” att vara medmänniska och applicera den Gyllene regeln, densamma som vi lär våra barn från första klass?

Karin Aiff, Anita Perkhed

Föräldrar för ungas röst