Debatt

Därför behövs Liberalerna i svensk politik

Andreas Cerny ,

I Statistiska centralbyråns senaste partisympatiundersökning når Liberalerna en bottennivå och på många ledarsidor kan jag läsa att partiet är nästa ”krisparti”. Något som för mig som liberal känns både märkligt och olustigt.

Kärnan i den liberala ideologin är att vi hävdar individens frihet och marknadens suveränitet. Folkpartiledaren och sedermera nobelpristagaren i ekonomi Bertil Ohlin myntade termen ”socialliberalism”, något som tilltalar mig. Han ansåg att staten i en fri ekonomi har ansvar för de svagaste och sämst ställda och att vissa begränsningar i den fria marknaden därför måste accepteras. Detta är inte minst aktuellt med tanke på den S-ledda regeringens jakt på de personer som uppbär assistansersättning inom ramen för LSS.

Tre självklara samhällspelare för oss liberaler är arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati, för lika rättigheter och för en fri ekonomi. Det visar partiets historia, där statsministrar som Karl Staaff och Nils Edén gjorde Sverige till en demokrati. Det var dock för hundra år sedan, vi kan inte leva på gamla meriter. I dag är Liberalerna ett av riksdagens minsta partier och vi har exempelvis tappat samtliga riksdagsmandat norr om Uppsala. Hur kunde det bli så?

Jag tror att den största utmaningen för liberalismen är att dess idéer i stor utsträckning har segrat. Idéer om mänskliga rättigheter, fri handel, rättsäkerhet och demokrati har varit etablerade och samtliga agendasättande partier i Sverige har stått bakom dem.

Liberalerna som parti har fortsatt mycket att uträtta. Sverige behöver i grunden en ny moderniserad skattereform. Det är inte långsiktigt hållbart att ha en av världens högsta marginalskatter.

Nationalismen som ideologi har vuxit sig allt starkare i Europa och världen. Det har kommit att spela roll vilken gemenskap du tillhör, antingen blodets eller värderingarnas. Stefan Zweig (1881-1942), stor österrikisk författare som flydde undan Hitler till USA, skrev i sina memoarer ”Världen av igår” om sin tid i New York: ”Ingen frågade någonsin om min nationalitet, min religion eller mitt ursprung.”

7 april 2017. En lastbil kör på människor längs Drottninggatan i centrala Stockholm i hög fart. Fem personer avlider och många skadas. Terrorism har kommit att bli något av en vardag i vår värld. Det kan inte få fortsätta och därför vågar jag hävda att trygghets- och säkerhetsfrågorna är en av de viktigaste samhällsfrågorna. Otrygghet som i allt väsentligt skapas av utanförskap får inte etsa sig fast i vår värld.

Det värmer i mitt hjärta när det ungdomsförbund jag tillhör, Liberala ungdomsförbundet, aktivt tar avstånd ifrån nationalism, terror och utanförskap. Vi driver kampen, högröstat och medvetet, med konsekvens och hjärta, för ett samhälle fri från terror och utanförskap.

Liberalerna har sedan valet 2014 omprövat sin politik inom samtliga politikområden och kommer att till valet 2018 gå fram med ett fräscht valmanifest. Vår stolta historia finns kvar där tongivande liberaler som Staaff, Edén och Ohlin för oss fram än i dag.