Debatt & Insändare

Därför går det för snabbt i Timmele

Sebastian Olofsson ,

Svar på Torbjörn S Brandhills insändare om höga hastigheter i Timmele (UT 25/8).

Trafikverket är väghållare för större allmänna genomfartsvägar, som till exempel väg 46 som går genom Timmele. De har då ansvaret för fysiska säkerhetsåtgärder.

För vidare frågor om detta hänvisas därför till Trafikverket.

Kommunen har dock möjlighet att reglera den skyltade hastigheten på allmänna vägar inom en tätort. En hastighetsplan togs fram 2010, där det fanns förslag på att hastighetssäkra platser där oskyddade trafikanter behöver korsa vägen till 30 kilometer i timmen.

Hastighetsplanen antogs inte politiskt och därför har ingen sänkning av tillåten hastighet skett. Hastighetsplanen kommer att aktualiseras på nytt för politiskt ställningstagande under 2016.